1 Ağustos 2016 Pazartesi

OKU EMRİNE UYMAK İMAN VE SEVGİ TÜM KÖTÜLÜKLERİ ETKİSİZ HALE GETİRECEK


15 Temmuz Darbe Şehitlerimizin ve Tüm şehitlerimizin Ruhlarına hediye olarak Kuranı Kerim Hatmini tamamladım ve Kelimeyi Tevhidimize de devam ediyoruz Yüce Rabbim Yüce Katında Kabul Eylesin Amin.
Not: Ben Kuranı Kerime Şifa niyetiyle okumaya başlamıştım yarısındayken bu acı durumlar yaşandı hızla tamamladım şükürler olsun.
  Fani dünyadan şerefleriyle onurlarıyla mertçe ayrılan Şehitlerimizin ailelerine Yüce Yaradan sabır ihsan eylesin Gazilerimize de acil şifalar eylesin Amin.
OKU EMRİNE UYMAK İMAN VE SEVGİ TÜM KÖTÜLÜKLERİ ETKİSİZ HALE GETİRECEK
İmanı olmayan kişi neyden korkar?
Suç makinası insan müsveddelerinin yüzlerine işledikleri suçları söyleyin inkâr ediyorlar ne zaman kamera – ses kayıyla veya şahitlerle kanıtlarsanız pişmanım demeye başlıyorlar. Oysa ki az önce hayır ben suç işlemedim diyordu!!!!
İşte bu akılsızların AHİRET İNANCINA AKILLARI ERSE ORTADA KÖTÜLÜK KALMAYACAK.
Suç örgütü kişiye suç işleteceği zaman merak etme hiç polise yakalanmazsın bizim memurlar seni yakalasa bile biz görmedik derler hayatta yakalanmazsın ceza yok derler hatta bir hukukçu gibi kitap okuyorlar nasıl cezadan yırtarım diye sonuç; suçlu kişi dala verayla bu dünyada yakalanmam diyor gerçekten de halen yakalanmadı ben böyle adi kişileri yakinen tanırım…  
Bu insanların Ahiret inancı yoktur Ahirete akılları ermediğinden suç makinası olarak yaşarlar onlara Ahireti anlatsanız sizinle eğlenirler…
“Onların Gözleri Vardır Göremez Kulakları Vardır işitemez Çünkü Onların Kalpleri Mühürlüdür.”
Suç makinalarının çoğalmaması için çocuklar sevgiyle ve imanla tanışmalı.
Hak sevgisini, Aile sevgisini, dost, doğa canlı sevgisini bilmeli…
Bir çocuk bir kuşu- kediyi vs. avcuna alınca onun kalp atışından etkilenip onu seviyorsa ne mutlu o anne babaya.
Bir çocuk bir kuşu- kediyi vs. avcuna alınca cana eziyet ediyorsa vah o anaya babaya…
Bir sohbette “ANCAK ALİM KİŞİ HAKTAN KOKRKAR” dendi. Alim olmak içinde Okumak gerek Yüce Kitabımız Kuranı Kerimin Mealini de okuyup imanımızı her daim cilalı tutanlar olalım Amin.
Ammener Resulu Süresi iman tazelemek için sürekli okunmalı diyor hocalar.

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun
* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih
* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih
* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
* La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha
* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet
* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na
* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina
* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih
* va'fü anna
* vağfir lena
* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Amene'r-Resulü Diyanet Meali:
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 286.

Ahiret iğneden ipliğe yapılan her amelden hesaba çekileceğimiz gün kalbimizden geçen duygudan dahi hesaba çekileceğimiz gün.
ü Bu duygu her daim akılda olursa işte ALLAH KORKUSU dediğimiz olaydır

Son nefesde imanla “la ilahe illallah muhammeden resulullah” diyerek çene kapamak şerefle Ahirete Göçenlerden Olmak Dileğiyle

Sevgilerimle

Banu Altun